Hoe private equity-bedrijven portfoliobedrijven succesvol managen

Ebner Stolz Management Consultants, Simply Finance | 5 min. leestijd

Wanneer investeerders een overname uitvoeren, staan zowel de investeerders als de bedrijven voor aanzienlijke uitdagingen. Op dat moment is een transparante voorstelling van financiën belangrijker dan ooit voor succesvol bedrijfsmanagement.

In dit artikel bespreken we de belangrijkste factoren voor het bereiken van maximale financiële transparantie.

Wat is private equity?

Private equity betekent dat private equity-bedrijven (kortweg: PE-bedrijven) een equity-deelneming in andere bedrijven aangaan.

Voor deze bedrijven biedt dat verschillende voordelen, onder andere:

  • een betere toegang tot kapitaal en
  • ondersteuning van  investeerders om de waarde van de bedrijven te verhogen.

Dat laatste wordt onder meer bereikt door gespecialiseerde knowhow, toegang tot netwerken of integratie van andere portfoliobedrijven in grotere concerns, enz.

Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende vormen van private equity, afhankelijk van de levensfase van de bedrijven. Dit zijn bijvoorbeeld:

  • Risicokapitaal voor start-ups
  • Groeikapitaal voor groeiende bedrijven
  • Buy-out financiering

Het doel van de overname is het verhogen van de waarde (of waarde creatie) in de portfoliobedrijven binnen de periode van deelneming, om vervolgens te profiteren van winst op de verkoop. De uitdagingen waarmee investeerders en ondernemers bij dit proces mee geconfronteerd worden kunnen eenvoudig worden opgelost met behulp van software.

Hoe kan worden gezorgd voor transparante financiën?

Met de CPM-software van LucaNet en de expertise op het gebied van private equity van Ebner Stolz (EBS) zijn reeds een groot aantal succesvolle projecten gerealiseerd. Met name werden de volgende factoren voor succesgeïdentificeerd bij de “onboarding” van de nieuwe portfoliobedrijven in het rapporteringsproces.

1. Het verband met finance accounting

Een eerste, belangrijke beslissing bij de introductie van in het kader van het gebruik van LucaNet-software betreft de keuze tussen het importeren van gegevens via lijsten met totalen en saldi uit Excel of het tot stand brengen van een directe interface met de upstream ERP-systemen.

Met name de hoge mate van automatisering en de beschikbaarstelling van bijkomende informatie spreken voor een directe verbinding met het bronsysteem. Naast de drill-downfunctie op boekstukniveau is er ook het voordeel dat consolidatie-relevante partnerinformatie kan worden overgedragen van debiteuren en crediteuren, net zoals andere informatie, bijvoorbeeld kostenplaatsen of mutatie-types voor mutatie-overzichten. Slechts enkele dagen nadat de software in gebruik wordt genomen, is het al mogelijk om de eerste financiële gegevens overzichtelijk weer te geven.

2. Ontwerp en structuur van het rekening-schema

Het is raadzaam om bij de start van het project op positieniveau een uniforme geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening op te definiëren. Daaronder kunnen alle lokale rekeningen worden overgedragen en weergegeven om zo snel mogelijk voor maximale transparantie te zorgen. Deze benadering moet verder worden geoptimaliseerd in de loop van het project. Daarbij gaat het onder meer om het volgende:

  • De realisatie van een samengevoegd rekening- schema
  • Het gebruik afzonderlijke intercompany-rekeningen

Afhankelijk van de behoeften van het bedrijf moet een groot aantal rekeningen worden aangemaakt in het systeem in het gedeelte “Andere opbrengsten en kosten”. Een transparante weergave van onderwerpen in afzonderlijke rekeningen vereenvoudigt niet alleen de geautomatiseerde weergave van een geconsolideerde balans, maar maakt ook een zeer gedetailleerd rapporteringsproces mogelijk.

3. Weergave van de concernstructuur

Wettelijke geconsolideerde financial statements moeten minstens eenmaal per jaar worden opgesteld. Financiële investeerders vereisen echter ook toegang tot minstens één ander type pro forma- of management-geconsolideerde financial statements. Deze zijn meestal niet verschillend wat betreft de accounting standaard voor rekening en verantwoording, maar wel wat betreft de configuratie van de bedrijven van het concern en wanneer dezeerin worden opgenomen en de data van opname.

Het is vaak zo dat een bedrijf alleen juridisch gesproken deel gaat uitmaken van het concern binnen het boekjaar, maar voor het PE-bedrijf heeft de beschouwing van het volledige jaar prioriteit. Tegelijkertijd mag het onderhoud van valutatabellen en historische koersen niet worden verwaarloosd.

4. Het aanmaken van verschillende scenario’s in het kader van bedrijfsplanning

Naast de weergave van verschillende bedrijfsstructuren is ook de weergave van verschillende planningsscenario’s een van de belangrijkste factoren voor succes. “Wat als?” Deze vraag houdt PE-bedrijven voortdurend bezig. Met name voor het nemen van beslissingen over nieuwe overnames of mogelijke exit-scenario’s. Daarom mag een planningsconcept voor geïntegreerde financiële planning niet ontbreken bij het implementeren van de software. Dit kan gebruikt worden als basis voor verschillende planningsscenario’s met een onbeperkt aantal measures.

5. Weergave van financiële en niet-financiële KPI’s

Wat zijn de relevante kengetallen die de situatie van het bedrijf in één oogopslag samenvatten en informatie geven over de waarde van het bedrijf?

Dit is een andere belangrijke vraag. Standaardisatie speelt hier een belangrijke rol, met name uit het perspectief van het PE-bedrijf. De reden hiervoor is dat de verschillende portfoliobedrijven ook met elkaar vergeleken moeten kunnen worden. De belangrijkste elementen hierbij zijn een gedefinieerd raportageweergave van de balans, winst- en verliesrekening en cash flow. Verder is het afvragen van binnenkomende orders en backlogs van orders een beslissende factor. Niet-financiële KPI’s spelen echter ook een belangrijke rol. Bijvoorbeeld, ESG-kerncijfers, die conclusies in verband met duurzaamheid mogelijk maken, of cijfers over werknemers, die kunnen worden gebruikt om het personeelsverloop en de productiviteit weer te geven.

6. Definiëren van de rapporteringsstructuur

Investeerders hebben meestal duidelijke eisen wat betreft de standaardrapportage van portfoliobedrijven. De nadruk ligt hier op het vastleggen van een gestandaardiseerde procedure die voor beide partijen een hoge mate van automatisering en efficiëntie mogelijk maakt. In LucaNet worden het grootboek en de subadministratie meestal gebruikt om de wettelijke balans en winst- en verliesrekening conform de Duitse GAAP of IFRS weer te geven en er een rapporteringsstructuur uit af te leiden.

In het kader van de samenwerking met een Zwitsers private equity-bedrijf werd bijvoorbeeld een rapportagesysteem op basis van balans, winst- en verliesrekening, cash flow en KPI’s ontwikkeld:

  • Enerzijds, met een hoge mate van automatisering en referenties weergegeven in LucaNet
  • Anderzijds, geschikt om volledig en snel te exporteren naar Excel met de LucaNet-formule om naar aandeelhouders te sturen

Dit omvat niet alleen de actuele cijfers, maar ook een vergelijking van de bedrijfsplanning. “Year-To-Date”- en “laatste twaalf maanden”- weergaves zijn eveneens geïntegreerd in het rapportagegsproces. Verschillende controles en waarschuwingsindicatoren worden gebruikt in het rapporteringsproces om plausibiliteitscontroles van de bedrijfscijfers mogelijk te maken.

Hoe van state-of the art rapportage naar waardevermeerdering te gaan

Als de hierboven besproken succesfactoren conceptueel en operationeel worden geïntegreerd in de onboarding van nieuwe portfoliobedrijven, zijn de voorwaarden gecreëerd voor het verhogen van de waarde van het bedrijf. Dat gaat echter niet helemaal vanzelf. Zowel de PE-bedrijven als de portfoliobedrijven moeten samen en in overleg handelen.

Meer over de topaanbieder op het gebied van CPM voor finance

Het voorbeeld van private equity-bedrijven is slechts een klein gedeelte van de toepassingsmogelijkheden die de LucaNet-software te bieden heeft. Als je meer wilt weten over de CPM-oplossing van LucaNet en hoe jij de software kunt gebruiken voor jouw specifieke use case in jouw bedrijf, of het nu gaat om geconsolideerde financial statements, begroting, analyse of rapporteren.

Maak kennis met de productportfolio van LucaNet:

CPM-software voor Finance

Alle blog artikelen